KOGNITYWISTYKA

Szanowni Państwo,
Chciałbym uprzejmie poinformować, że w dniu 15. III rozpocznie się rekrutacja na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+. W tym roku po raz pierwszy będzie ona prowadzona elektronicznie poprzez moduł systemu USOSweb „Wymiana studencka”.
Szczegółowe instrukcja postępowania znajduje się pod w pliku PDF. Instrukcja składania wniosku wyjazdowego w USOSweb pod adresem Rekrutacja UMK/ERASMUS+. Bardzo zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, zwłaszcza, że oferta Wydziału Humanistycznego jest bardzo bogata i ulega ciągłemu powiększeniu. Informacje na temat Programu Erasmus+ wraz z listą ofert oraz skanami umów znajdują się na stronie UMK/ERASMUS+.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje, to zapraszam  w środy, godz. 12.30-14.00 (Collegium Minus, pok. 101, Fosa Staromiejska 1a, tel. 56 611 36 23, e-mail)

Z poważaniem,
Zbigniew Nerczuk
Prodziekan WH
Koordynator Programu Erasmus+

 

Instrukcje, zasady składania wniosków i inne:

 1. Instrukcja składania wniosku wyjazdowego w USOSweb [PDF]
 2. Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Eramus+ w roku akademickim 2014/2015 [PDF]
 3. Program / FAQ
 4. Ulotka Programu ERASMUS+ w języku polskim
 5. Erasmus+ – umowy międzyinstytucjonalne obowiązujące w roku akademickim 2014/2015
 6. Rekrutacja – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

 

Warunki rekrutacji na wyjazdy w ramach
Programu ERASMUS+
prowadzonej na Wydziale Humanistycznym w roku 2014

Udział w rekrutacji wiosennej (15. III – 14. IV 2014) mogą wziąć studenci Wydziału Humanistycznego, którzy:

 1. znajdują się na I lub II roku studiów licencjackich lub I i II roku studiów uzupełniających (dla studentów znajdujących się obecnie na III roku studiów licencjackich, którzy zamierzają podjąć dalsze studia na Wydziale Humanistycznym, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w X-XI 2014 r.);
 2. nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na danym stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest tylko jeden wyjazd w ramach każdego stopnia studiów);
 3. legitymują się średnią ocen z całego przebiegu studiów powyżej 3,75;
 4. władają językiem obcym, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń;
 5. złożą wniosek o wyjazd w systemie Usosweb wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do dnia 11 IV 2014 r.
 6. przedstawią w treści listu motywacyjnego przybliżony program studiów zawierający listę ewentualnych przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych;
 7. zadeklarują w treści listu motywacyjnego, że zdobędą w trakcie pobytu na uczelni partnerskiej 30 punktów ECTS (pobyt semestralny) lub 60 punktów ECTS (pobyt roczny);
 8. otrzymają przynajmniej dwie opinie od pracowników naukowych (generowane przy pomocy USOSweb) – w przypadku wyjazdu na III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów uzupełniających obowiązkowa jest opinia opiekuna/promotora.

 

Strefa studenta
Programy studiów
Program dla studentów studiów licencjackich rozpoczynających naukę w roku 2013/14 - pobierz program [pdf] (aktualizacja: 20.02.2015)
Program dla studentów studiów licencjackich rozpoczynających naukę w roku 2014/15 - pobierz program [pdf] (aktualizacja: 01.10.2015)
Program dla studentów studiów licencjackich rozpoczynających naukę w roku 2015/16 - pobierz program [pdf] (aktualizacja: 27.06.2016)
Program dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających naukę w roku 2015/16 - pobierz program [pdf] ( aktualizacja: 27.06.2016)
Program dla studentów studiów licencjackich rozpoczynających naukę w roku 2016/17 - pobierz program [pdf] ( aktualizacja: 27.06.2016)
Program dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających naukę w roku 2016/17 - pobierz program [pdf] ( aktualizacja: 27.06.2016)
Plany zajęć 2016/17
Plan dla studentów I roku studiów licencjackich
Plan dla studentów II roku studiów licencjackich
Plan dla studentów III roku studiów licencjackich
Plan dla studentów I roku studiów magisterskich
Plan dla studentów II roku studiów magisterskich
Plan zajęć fakultatywnych
E-student
USOSWEB
Poczta UMK
Centralny Punkt Logowania
Bezprzewodowy internet - EDUROAM